VARISTEN DNA-PROJEKTI

Varis-nimeä kantavia sukuja on Suomessa useita erillisiä. Savo-Karjalan ja Keski-Suomen Waristen sukuseura ry keskittyy kuitenkin Suonenjoen Lieteenmäeltä lähtöisin olevaan Varisten sukuun. Varhaisten Karjalan kannaksen ja Rautjärven pitäjien Varis-sukujen ei ole pystytty osoittamaan olevan  Lieteenmäeltä lähtöisille läheistä sukua. Tämän osoittavat perinteinen asiakirjoihin perustuva suku- tutkimus sekä DNA-tutkimus, jolla on selvitetty sukuhaarojen yhteistä alkuperää. Samalla selvisi,  että myöskään kaikki Lieteenmäeltä lähtöisin olevat Varikset eivät ole geneettisesti samaa isälinjaa.

Molemmat sukuseuraan kuuluvien Varis-haarojen isälinjat kuuluvat itäiseen N-haploryhmään. Varisten sukuhaaroista Viitasaaren Varikset ja Pohjois-Karjalan Varikset ovat keskenään samaa isälinjaa, kun taas Konneveden Varisten isälinja poikkeaa näistä kahdesta. Asiakirjojen perusteella sukuhaarat vaikuttavat kuitenkin olevan samoja Variksia.

Kaikki elossa olevat tunnetut mieslinjat polveutuvat kahdesta 1500-luvun loppupuolella syntyneestä Heikki Variksesta: Viitasaaren ja Pohjois-Karjalan Varisten yhteinen kantaisä on Heikki Antinpoika Varis (s. noin 1585) ja Konneveden Varisten kantaisä Heikki Paavonpojasta Varis (s. noin 1590). Asiakirjojen perusteella Heikkien pitäisi olla keskenään pikkuserkkuja, mutta heidän jälkeläistensä DNA-tulosten perusteella näin ei ole.

Näiden kahden Varisten sukukokonaisuuden jälkeläiset ovat kuitenkin sisäisesti samaa ja yhtenäistä isälinjaa, mutta poikkeavat toisistaan. Sukuhaarat eivät siten polveudu isälinjaisesti samasta Varis-nimisestä kantaisästä.

Jossain sukupolvessa, toisessa haaroista, on poikkeama isälinjassa eli ns. NPE-tapaus (non paternal event). Joku 1500-luvun Variksista ei siten ole oletettavasti asiakirjoihin merkityn poikansa isä tai välissä on esimerkiksi ottopoika tai vävy.

Maria, Hilma ja Onni Varis
Maria, Hilma ja Onni Varis
Hilda Varis ja Antti Pakarinen Joensuu Sirkkala
Olli Varis (Oleff Varexenpoika) ilmestyi vuoden 1554 Sääksmäen erämaaluetteloon Konneveden Istunmäelle 1553

Viitasaaren ja Pohjois-Karjalan Varikset, siis Heikki Antinpoika Variksen (s. noin 1585) jälkeläiset kuuluvat N-haploryhmän suuren haaran, N-Y4374:n, alahaaroihin. N-Y4374 nimisen mutaation omannut esi-isä on elänyt noin 900–1000 vuotta sitten (1000–1100-luvulla) ilmeisesti nykyisen Varkauden kaupungin tietämillä.

Varisten lisäksi samaan savolaishaaraan kuuluu lukuisia sukuja, ja maantieteellisesti suvut ovat asuneet varsin pienellä alueella asiakirjojen alkaessa 1540-luvulla. Sukujen pääpaino on Varkauden ympäristössä, pääosin Joroisten ja Leppävirran seudulla, mutta joitakin myös Juvalla, Pieksämäellä ja Rantasalmella. Kaikki N-Y4374:n jälkeläislinjat asuivat kuitenkin Savon pohjoisella reuna-alueella (suur-Juvan pohjoiset osat ja Rantasalmi), ei lainkaan Savon rintamaalla (Savon läntinen alue) eikä Savon itäisissä osissa. Tarkemmin sukuja on eritelty DNA-kaaviossa 1.

Koliman Heikki Antinpoika Variksesta (s. noin 1585) polveutuvat mieslinjat (eli Viitasaaren/Pihtiputaan ja Pohjois-Karjalan Varikset) edustavat tarkemmin N-haploryhmän haaraa N-Y29023. Tätä aiemmin tapahtunut mutaatio on N-Y32944, joka yhdistää Varikset jo Leppävirralta lähtöisin olevan Koististen suvun kanssa samaan kantaisään.

Tästä taaksepäin edettäessä oksalla N-Y32735 löytyy toinen Leppävirran suku, Keinäset. Keinäset polveutuvat Leppävirran Viljakaisista nimenvaihdoksen kautta. Niin Keinästen esi-isät Viljakaiset kuin Koistiset olivat asiakirjojen alkaessa keskittyneet myöhemmän Leppävirran pitäjän alueelle. Molemmat suvut vaikuttavat olevan aiemmin lähtöisin Rantasalmelta, mutta olivat jo 1540-luvulla siirtyneet kokonaan uudisasutusseudulle. Maantieteellisesti Leppävirta ei ollut kaukana Varisten vanhimmasta tunnetusta asuinsijasta myöhemmän Suonenjoen Lieteenmäestä.

Paavo Ollinpoika Wariksen (s.n.1560) puumerkki.Vuoden 1601 lautamiehet Rautalammilta.

Näin herää myös kysymys ovatko Varikset peräti Koistisia? Varis oli pieni yhden miehen varassa oleva suku asiakirjojen alkaessa, joten suku voi olla syntynyt nimenvaihdoksen kautta toisesta suvusta.

Istunmäen Varikset ovat puolestaan N-haploryhmän suuren alahaaran N-CTS7189:n alalinjaa N-FT20730. Tämä alahaara näyttäisi syntyneen ehkä noin 1200-luvulla Rantasalmella. Istunmäen Varikset jakavat yhteisen seuraavan oksan (N-FT77487) Immosen suvun kanssa. Immosten testattu sukuhaara on Nurmeksen Immosia, mutta sen alkujuuren voisi olettaa olevan Rantasalmella, missä Immosten kantakoti lienee. Istunmäen Variksilla on vielä oma yhteinen alaoksa (N-FT76507) Immosten alla. Tulevaisuudessa ehkä selviää ovatko Istunmäen Varikset peräti Immosia?

Kun molempia Varisten isälinjojen pääryhmät ovat yleisiä samoilla seuduilla Savossa, siis myös lähellä Varisten ensimmäistä esiintymispaikkaa Suonenjoen Lieteenmäellä, ei voida varmuudella päätellä kumpi isälinjoista on Varisten ns. alkuperäinen isälinja.

Näiden kahden Varisten isälinjan (N-Y29023 ja N-FT76507) yhteinen kantaisä on elänyt noin 2200 vuotta sitten. Tämä osoittaa, että sukulinjat eivät voi molemmat polveutua isälinjaisesti 1500-luvulla eläneestä kantaisästä. Varisten molemmat isälinjat ovat joka tapauksessa suunnilleen yhtä vanhoja savolaisia isälinjoja.

Varisten alkusukupuu, Ari Kolehmainen 18.1.2018
Varisten alkusukupuu, Ari Kolehmainen 18.1.2018