SUKUSEURAN PERUSTAMINEN

Savo-Karjalan ja Keski-Suomen Varisten sukuseuran perustaminen

Sukuviiri Kolima 4 -tilalla Koliman Variksenniemessä.

Yhteisen sukuseuran perustamiselle loivat pohjan eri sukuhaaroissa kymmeniä vuosia tehdyt perinteiset lähinnä kirkonkirjoihin perustuneet sukututkimukset (ks.Varisten Sukututkimus-valikko). DNA-testien tulokset ja Ari Kolehmaisen tutkimukset Varis-suvun varhaisvaiheista  käyttäen arkistolähteitä vahvistivat Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen Varisten sukulaisuuden. Tuloksista valmistui raportti tammikuussa 2018. Raportin esittelytilaisuuden lopuksi päätimme alustavasti yhteisen sukuseuran perustamisesta, allekirjoitimme kaikkien kuuden sukuhaaran edustajien kesken sukuseuran perustamisasiakirjan ja päätimme järjestää ensimmäisen yhteisen sukukokouksen 1.7.2021 Viitasaarella.

Monissa sukuhaaroissa on ollut erilaisia yhteisiä tapahtumia, jopa toimiva sukuseura. Vanhimpia lienee näistä on ollut Rautalammin Istunmäen Varisten sukuhaarasta opintielle lähteneen Johannes Variksen, myöhemmin Warénin (s. 7.2.1827) ja Rautalammin kappalaisen tyttären Adolfina Maria Aschanin (s. 8.9.1832) jälkipolvien sukutapaamiset. Viitasaarella sukututkija Antero Korhosen johdolla on kokoonnuttu 2-3 vuoden välein lähisukuhaarojen kesken sukutapaamisiin, joissa on ollut yleensä yli 100 osallistujaa. Joensuun Taipaleen Komperon sukuhaara on kokoontunut säännöllisesti sukutapaamisiin, jotka ovat nyt jonkin aikaa olleet ”jäissä”. Ilomantsin Tohmajärven Varikset ovat tavanneet säännöllisesti kolmen vuoden välein yli 20 vuoden ajan. Ilomantsin Varikset perustivat v. 2000 Sonkajassa oman sukuseuran, joka kokoontui 2-3 vuoden välein, vuoroin  Ilomantsissa ja Tuupovaarassa. Ensimmäisinä vuosina sukukokouksissa oli mukana lähes 150 suvusta innostunutta osallistujaa. DNA-testien osoitettua, että Pohjois-Karjalan Varikset ovat saman pääsukuhaaran Variksia, perustettiin v. 2014 Pohjois-Karjalan Varisten sukuseura, jossa olivat mukana Joensuun, Kontiolahden ja Ilomantsin Varikset. Kaikille näille tapaamisille on ollut yhteistä se, että niissä on ollut monipuolista ohjelmaa ja kokoontumiset ovat olleet suvun asuinseuduilla eri paikoissa.

Ilomantsin Varisten ensimmäisen sukutapaamisen osallistujat ovat 8.7.2000 Ilomantsin ev.lut.srk:n Pötönkankaan hautausmaalla olevalla, sukuhaaran vanhimmalla, Antti Wariksen (s. 3.8.1858) haudalla.

Ilomantsin Varikset perustivat Ilomantsin Sonkajassa Ilomantsin Varisten sukuseuran v.2000, joka kokoontui 2-3 vuoden välein kahden pääsukuhaaran vuoroin järjestämänä Ilomantsissa ja Tuupovaarassa. Ensimmäisinä vuosina sukukokouksissa oli mukana lähes 150 suvusta innostunutta osallistujaa. DNA-testien osoitettua, että Pohjois-Karjalan Varikset ovat saman pääsukuhaaran Variksia perustettiin v. 2014 Pohjois-Karjalan Varisten sukuseura, jossa olivat mukana Joensuun -, Kontiolahden ja Ilomantsin Varikset. Kaikille näille tapaamisille on ollut yhteistä se, että niissä on ollut monipuolista ohjelmaa ja kokoontumiset ovat olleet suvun asuinseuduilla eri paikoissa.

Yhteisen Savo-Karjalan ja Keski-SuomenWaristen sukuseuran perustaminen on vaatinut sukumme tutkijoilta mittaamattomasti aikaa ja syvällistä perehtymistä sukututkimukseen, sekä verkostoitumista ja tietojen vaihtoa sukututkimusta harrastavien, muita sukuja tutkivien kanssa.  Kussakin sukuhaarassa tämä on tarkoittanut käytännössä yksittäisten ihmisten tekemää määrätietoista työtä, jotta tulosta on syntynyt. DNA-tutkimuksen tulo avuksi ja sen kehittyminen 2010-luvulla avasi meilläkin tien, jonka avulla varhaisvaiheiden sukututkija Ari Kolehmainen pystyi löytämään luotettavat todisteet kuuden sukuhaaran sukuyhteydelle.

Savo-Karjalan ja Keski-Suomen Waristen sukuseura ry:n perustamiskokouksen osallistujia Viitasaaren ev.lut.srk:n Seurakuntatalolla Viitasaarella 1.7.2018.

Vuosien varrella on onnistuttu luomaan kontakteja, joko sattumien kautta tai tarkoituksella, jotka yhdistivät eri sukuhaarojen edustajat sopivasti yhteisen pöydän ääreen vuoden 2016 lopulla ja 2017 alkupuolella. Näiden tuloksena pystyimme nopeasti tekemään tarvittavat päätökset ja hankkimaan rahoitusta tukijajoukoiltamme. Tämä oli viimeinen ratkaiseva askel sukuseuran perustamiselle. Tähän ydinryhmään kuuluivat Riitta ja Tapio Varis sekä Sirkka Aunola Istunmäen sukuhaarasta, Kari Varis ja Vesa Kumpulainen Pihtiputaan ja Antero Korhonen Viitasaaren sukuhaarasta, lisäksi Hannu Huikuri Joensuun, Martti A. Varis Kontiolahden ja Paavo Varis Ilomantsin sukuhaarasta. Viimeksi mainittu koordinoi ja ohjasi tätä ydinryhmää. Tästä ryhmästä löytyivät myös ensimmäisen sukukokouksemme valitsemat sukuseuran hallituksen jäsenet.

Sukuseuran ensimmäinen kokoontuminen 1.7.2018 Viitasaaren Seurakuntatalolla kokosi yli 100 osanottajaa. Sukuseuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Paavo Varis. Samalla päätettiin sukuseuran säännöt ja seuraava sukuseuran kokous vuoden 2021 kesälle, jonka aikataulun hallitus joutui koronan takia siirtämään ainakin vuodella, vuoteen 2022. Samalla kertaa julkistetaan Varisten sukukirjan ensimmäinen osa.