Puheenjohtajan terveiset

Sukuseuran viimeiset hallituksen kokoukset on pidetty koronaepidemiasta johtuen etänä Teams-kokouksina. 10.4.2021 kokouksessa hyväksyttiin sukuseuralle vaakuna, jonka Heraldinen seura hyväksyi keväällä viralliseksi seuran vaakunaksi. Samalla hyväksyttiin sukuseuran logo. Molemmat suunnitteli Tuomas Poutiainen.

Sukututkijamme Ari Kolehmainen kertoi Konneveden Istunmäen sukuhaaraan tulleen DNA BigY N-FT77487 testituloksen tuoneen yhden välioksan meidän Istunmäen isälinjan kolmen yhteisen N-FT76507 haaran yläpuolelle.

Tänä vuonna painopiste on edelleen sukukirjaan tulevien sukutietojen keruussa ja niiden tallentamisessa Sukujutut-ohjelmaan, sekä juttujen, tarinoiden, kuvien jne. keruussa sukukirjan I-osaan. Sukukirjan aikatauluksi on päätetty v.2022 kesän sukukokous, jossa sen pitäisi olla myynnissä ja jakelussa. Materiaali pitää olla toimittaja Ari Kolehmaisella 30.11.2021 mennessä. Materiaalia toivotaan suvulta lisää mm. näiden kotisivujen kautta.

Samassa kokouksessa päätettiin tilata sukuseuran kotisivujen teko Juvalaiselta RM-Tietotekniikan Palvelut– yritykseltä. Tavoitteena on saada sivut valmiiksi n. 1.8.2021, jonka jälkeen niistä informoidaan mahdollisimman laajasti suvunjäseniä. Kaksiosaisen sukukirjan ennakkomyynti on tarkoitus aloittaa sivujen avulla syksyn aikana. Rahaa tarvitaan kirjan tekemisessä syntyvien kulujen kattamiseen loppuvuodesta alkaen. Sukuseuran hallitus laatii kotisivuille tästä varojen keruusta erikseen säännöt ja ohjeet syksyn aikana.

Jäsenmaksun maksajia toivotaan edelleen lisää kattamaan seuran välttämättömiä juoksevia kuluja. Jatkossa kotisivuille tulevat erikseen erilliset jäsenkirjeet, kokousten pöytäkirjat jne..