10.10.2021 Puheenjohtajan terveiset

Sukuseuran hallituksen viimeiset kokoukset on pidetty koronapandemiasta johtuen etänä Teams-kokouksina. Tässä yhteenvedossa on 19.9.2021 hallituksen Teams-kokouksessa käsiteltyjä keskeisimpiä asioita ja päätöksiä.

Sukututkijamme Ari Kolehmainen kertoi, että Viitasaaren Koliman-/Pohjois-Karjalan Varisten päälinjan Y67-tuloksissa yhtenä lähisukuna näkyvästä Koististen suvusta on tullut näkyviin 5 uutta Y111 tulosta, jotka edeltävät tulossa olevia BigY700-tuloksia.

Painopiste on edelleen sukukirjaan tulevien sukutietojen keruussa ja niiden tallentamisessa Sukujutut-ohjelmaan. Meillä on koossa sukutauluihin n.39000 nimeä. Juttuja, tarinoita, kuvia jne. otetaan vastaan edelleen. Työn alla on niiden puhtaaksikirjoitus Wordillä. Sukukirjan aikatauluksi on päätetty v.2022 kesän sukukokous, jossa sen pitäisi olla myynnissä ja jakelussa. Materiaali pitää olla toimittaja Ari Kolehmaisella 30.11.2021 mennessä. Materiaalia ehtii vielä toimittaa suvusta lisää mm. näiden kotisivujen kautta. Kaksiosaisen sukukirjan ennakkomyynti päätettiin aloittaa seuraavan sukuseuran hallituksen kokouksen 12.12.2021 päätöksillä ja ohjeilla vuoden 2022 alkupuolella. Rahaa tarvitaan kirjan tekemisessä syntyvien kulujen kattamiseen alkuvuodesta alkaen. Sukuseuran hallitus laatii varojen keruusta erikseen säännöt ja ohjeet kotisivuille.

Sukukirjan sisältämien sukutietojen osalta keskeisimmät rajaukset ovat seuraavat. ”Elossa olevista” ei ilman henkilön lupaa saa olla henkilötietoja, eikä alle 100-vuoden aikaisia tietoja. Kaikki kuolleet voidaan ottaa mukaan kirjan tietoihin. Kuolleiden elossa olevista lapsista voidaan sukukirjaan ottaa nimi ja syntymävuosi.

Sukukirja II-osaan tulevat kolmen pääsukuhaaran sukutaulut erillisinä sukuhaaroittain. Ne ovat Pohjois-Karjala, Viitasaari-Pihtipudas ja Istunmäki.

Sukukirjan nimi? Nimiehdotuksia otetaan vastaan kaikilta sukuun kuuluvilta. Niitä voi toimittaa sukuseuran puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenille.

Jäsenmaksun maksajia toivotaan edelleen lisää kattamaan seuran välttämättömiä juoksevia kuluja. Jatkossa kotisivuille tulevat erikseen erilliset jäsenkirjeet, kokousten pöytäkirjat jne.

Seuraava sukukokous on päätetty järjestää 30.7.2022 Joensuussa Ilosaaren Ravintola Kerubissa, joka on keskeisellä paikalla kaupunkia. Varis-suku on ollut keskeisimpiä sukuja Joensuun kaupungin synnyssä ja historiassa.

HUOM! Sukuseuralle on avattu nyt omat kotisivut osoitteessa www.varistensukuseura.fi. Jos teillä ei ole omaa tietokonetta tai mobiilipuhelinta, niin käyttäkää tuttujen, sukulaisten yms. nettiyhteyksiä. Sivut ovat kaikkien vapaasti käytettävissä ja niiden kautta on tavoitteena tavoittaa mahdollisimman laajasti Varis-suvustamme kiinnostuneet. Lisäksi meillä on oma facebook-sivusto osoitteessa Varis-suku Suomessa. Otetaan sekin nyt aktiiviseen käyttöön.

Tämä ajankohtaistiedote jaetaan jäsenille sähköpostina ja kirjeenä heille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta. Seuraava vuoden 2022 alun tiedote jaetaan kaikille, joiden yhteystiedot meillä on saatavissa. Siinä on sukukirjan valmistumiseen ja hankintaan liittyvät keskeiset tiedot.

Hyvää ja koronavapaata syksyä kaikille!
Joensuussa 10.10.2021
Paavo Varis
0400-192700
paavo.varis@gmail.com